I my jsme se pečlivě připravovali na pálení čarodějnic. Společně jsme vyráběli různé dekorace, které zdobí naše prostory. Vyráběli jsme čarodějnické klobouky, čarodějnice a další předměty, které nás budou doprovázet během oslav.

V našem Domově nezapomínáme na naše klienty s omezenou mobilitou. Právě pro ně pravidelně připravujeme individuální aktivity, které jim pomáhají zůstat aktivní a zapojeni do společného dění. Jednou z aktivit je cvičení, které je přizpůsobeno potřebám a možnostem každého jednotlivce. Další oblíbenou aktivitou pro naše klienty je zooterapie, která přináší nejen radost, ale také pocit klidu a pohody.